wapen orthen

Kennisgeving


Commissie uit de Ingezetenen van de afdeling Orthen


Orthen is heel uniek! In Orthen hebben we een Commissie uit de Ingezeten van de afdeling Orthen. Hierin zijn we de enige actieve commissie van Nederland.
De aanleiding hiervan gaat terug naar het jaar 815. De bewoners van Orthen beschikte over een gemeenschappelijk vermogen, hetgeen voornamelijk bestond uit landerijen en enkele gebouwen. Het was een gemeenschap met een gekozen bestuur (destijds Schaarmeesters genoemd), dat naast het in goede banen leiden van de dagelijkse gang van zaken vooral belast was met het beheer van de bezittingen van Orthen. Nadat door het Bossche stadsbestuur het kerkhof werd aangelegd, ontstonden er grote conflicten tussen het gemeentebestuur en het bestuur van Orthen. Om deze slepende conflicten op te lossen, stelde koning Willem III bij Koninklijk besluit van 1 juni 1866 de zogenaamde verband-regeling vast.
Artikel 1 van die regeling bepaalt dat de inkomsten van het gehucht Orthen ten bate komen van dat gehucht.
Artikel 5 bepaalt dat het gemeentebestuur van ‘s-Hertogenbosch de eigendommen van Orthen weliswaar beheert maar dat een Commissie uit de Ingezetenen van de Afdeling Orthen, bestaande uit drie personen, het gemeentebestuur hierover adviseert. 
Vanaf deze tijd zijn er drie Orthenaren belast met deze zaken. Zij worden gekozen door Orthenaren, gelijk met de gemeenteraadsverkiezingen.

Om u een inzicht te geven in de taken van de Commissie, geven wij u onderstaand enkele voorbeelden:
– Beheer van het vermogen van de Orthense ingezetenen.
– Beheer van de Forttoren en de bijbehorende Schijvenloods.
– Overleg met de huurders van de units in de Forttoren.
– Onderhouden van contacten met de gemeente ’s- Hertogenbosch.
– Toekennen van subsidies t.b.v. specifieke Orthense belangen.
– Stimuleren en coördineren van het gemeenschapsleven in Orthen.

In de praktijk betekent dit, buiten de ad-hoc werkzaamheden, één maandelijkse vergadering in de forttoren. Zie voor meer informatie commissieorthen.jouwweb.nl
Op 16 maart 2022 worden de leden van de Commissie uit de Ingezetenen van de afdeling Orthen weer ge- of herkozen. Als u binnen de grenzen van Orthen woont, kunt u zich ook kandidaat stellen voor de Commissie Orthen. Mocht u interesse hebben dan kunt u reageren en informatie inwinnen VOOR 16 januari 2022, zodat de procedure op tijd gestart kan worden. U kunt contact opnemen met de secretaris Irmgard Heijmans – de Groot, via mail commissie@orthen.nl
Tijdens de verkiezingen van 2018 zijn Wim van Hassel, Adri Heijmans en Martin Schuurmans gekozen. Zij stellen zich alle drie herkiesbaar. Dit betekent dat als er geen nieuwe kandidaten zich aanmelden, er geen verkiezingen hoeven plaats te vinden.

De Commissie uit de Ingezetenen van de afdeling Orthen wenst iedereen

een warm, gezellig, maar vooral een gezond 2022

wapen orthen

Laat hier een reactie achter