Privacybeleid

Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie die verzameld of gebruikt wordt door orthen.nl

Uitgangspunt in de verwerking van uw gegevens bij Orthen.nl zijn:

  • niet meer dan nodig
  • niet langer dan noodzakelijk

Orthen.nl gebruikt uw persoonlijke gegevens om verzoeken uit te kunnen voeren en informatie te verstrekken over Orthen. Deze gegevens kunnen betreffen: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer.
Orthen.nl heeft een beleidsdocument informatiebeveiliging opgesteld, waarin gegevensbescherming wordt geregeld.

Bewaartermijn van gegevens
Orthen.nl bewaart gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van werkzaamheden
en administratieve afhandeling (b.v. facturering). Orthen.nl zal uw gegevens verwijderen behoudens de gegevens die op de factuur staan vermeld, welke wettelijk bepaald bewaard moeten blijven. De bewaartermijn hiervoor is 7 jaren.

Derden
Orthen.nl verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is
om het product of de dienst te verlenen, onze factuur te verwerken, of fraude te voorkomen
of te bestrijden. Indien Orthen.nl andere bedrijven inschakelt voor de uitvoering van werkzaamheden (b.v. een drukkerij of vervoerder) eist Orthen.nl van deze bedrijven, dat zij uw persoonlijke gegevens adequaat beveiligen en dat zij uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden, dan waarvoor deze door Orthen.nl verstrekt zijn.
Orthen.nl geeft persoonlijke gegevens vrij, als de wet dit verplicht stelt.

Het vastleggen van bezoekersgegevens
Als u de website van Orthen.nl bezoekt worden geen gegevens vastgelegd.

Uw rechten
Als u eenmaal uw persoonlijke gegevens aan Orthen.nl verstrekt hebt, kunt u op elk door u gewenst moment verzoeken deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Orthen.nl zal uw gegevens verwijderen behoudens de gegevens welke wettelijk bepaald bewaard moeten blijven. Als de wettelijk bewaartermijn is verstreken, zullen ook deze gegevens worden verwijderd.
U kunt vragen stellen over het privacybeleid van Orthen.nl.
U kunt aangeven dat u in de toekomst geen aanbiedingen of informatie meer van Orthen.nl wenst te ontvangen.

01-10-2021

Namens Orthen.nl

Commissie uit de Ingezetenen van de Afdeling Orthen
Secretariaat: Irmgard Heijmans – de Groot
Email: commissie@orthen.nl

Laat hier een reactie achter