Nieuwsflits Orthen West

Bericht van gemeente ‘s-Hertogenbosch

Orthen West

In deze nieuwsbrief praten we je bij over projecten en werkzaamheden die plaatsvinden in Orthen-West. 

Je kunt ook nog bewonersbrieven van ons ontvangen. Elk project heeft zijn eigen planning, en daar willen we jouw buurt / straat graag over informeren. 

foto gemeente ‘s-Hertogenbosch

Praat mee over veiligheid

woensdagavond 19 januari  

Inwoners van Orthen zijn van harte welkom op onze bijeenkomst met burgemeester Jack Mikkers. De bijeenkomst vindt plaats – als de coronamaatregelen het toelaten – op 19 januari 2022 bij WeenerXL aan de Herpensweide 1 in ’s-Hertogenbosch. 

We presenteren dan de resultaten van ons onderzoek naar veiligheid in de buurt. Daarnaast kun je samen met gemeente en politie meedenken over oplossingen. Er zijn twee gespreksrondes, die gaan over de problemen die inwoners van Orthen het vaakst noemden in de vragenlijst. Je kan per gespreksronde kiezen uit het onderwerp verkeer of een ander onderwerp. Het programma van de avond is als volgt:

19.30 uur: inloop
20.00 uur: opening door burgemeester Mikkers 

20:15 uur: eerste gespreksronde

  1. Heb je wel eens overlast van mensen in de wijk? We gaan in gesprek over mogelijke oplossingen. 
  2. Verkeersgedrag in de wijk. Wat kunnen we doen om overlast te verminderen?

21:00 uur: tweede gesprekronde 

  1. Woninginbraak. Hoe kunnen we inbrekers het zo moeilijk mogelijk maken? 
  2. Verkeersgedrag in de wijk. Wat kunnen we doen om overlast te verminderen?

21:45 uur: terugkoppeling en afsluiting

We hopen dat je erbij bent op 19 januari 2022. Je kunt je hiervoor aanmelden door een mailtje te sturen naar
veiligheid@s-hertogenbosch.nl.
Geef in jouw mail ook aan bij welke onderwerpen je aanwezig wilt zijn. 

Samen Zien we Meer

Iedereen vindt prettig wonen belangrijk. Dat begint bij een veilig huis, een veilige straat en een veilige buurt. Dat kunnen politie en gemeente niet alleen. Ook jij als inwoner hebt daarin een belangrijke bijdrage. Want samen zien we meer. 

Dit is een bijeenkomst van de gemeente en de politie.

Update Snelfietsroute
Zaltbommel – ’s-Hertogenbosch (F2)

Zoals we je eerder vertelde, komt er een snelle fietsroute (F2) tussen Zaltbommel en ’s-Hertogenbosch. Deze route loopt ook voor een deel door Orthen.  Om daar de route aan te leggen, gaan we dit deel van de weg opnieuw inrichten.

Het concept ontwerp willen we natuurlijk graag me je delen. Daarvoor organiseren we in januari 2022 onder meer een online bijeenkomst waarin we met je in gesprek gaan over het ontwerp.  We vertellen je dan ook meer over deze route en over het opnieuw in te richten deel van de route dat door Orthen loopt. Omwonenden ontvangen hiervoor een uitnodiging per brief. Wil jij ook – als gebruiker van deze weg – bij de online bijeenkomst aanwezig zijn, stuur dan een mail naar Jan Sier: j.sier@s-hertogenbosch.nl

Wil je meer weten over deze snelle fietsroute, op de website snelfietsroute lees je daar alles over.  

foto gemeente ‘s-Hertogenbosch

Nieuwe natuur in de Diezemonding

Zaterdag 6 november hebben alumni van Avans 4.000 bomen geplant in De Diezemonding. Een mooi voorbeeld van hoe groene ambities van onderwijs en gemeente samenkomen.

Wethouder Mike van der Geld (Energie en Klimaat): “Een supertof idee van deze studenten, en heel goed om het ook echt te kunnen starten. Zo brengen we samen meer groen en meer bos in en om de stad. Mooi, en nodig voor een gezond, groen en klimaatbestendig ’s-Hertogenbosch”.

Het boomplantevent was een samenwerking tussen Avans, gemeente, provincie en Life Terra en laat zien hoe je samen kunt werken aan de groene ambitie.

Ontwikkeling natuurpark 
Samen met de drie natuurgebieden Dieskant, Henriëttewaard en Fort Crevecoeur vormt dit gebied het ongeveer 350 hectare grote natuurpark De Diezemonding. Het ligt tussen Orthen, Engelen en Maaspoort en is onderdeel van de Groene Delta. Dat houdt in dat we het groen om de stad verbinden met het groen in de stad. Zodat we makkelijk lopend of op de fiets van de natuur kunnen genieten en groen dus altijd dichtbij is.

Het vervolg 
Ook in het zuiden van De Diezemonding willen we natuur ontwikkelen. Hiervoor is inmiddels subsidie aangevraagd bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant. Het antwoord op de subsidieaanvraag verwachten we eind december. Daarna starten we met de uitwerking van de aanbesteding van de werkzaamheden. Deze worden naar verwachting in 2022 uitgevoerd.

06-11-2021 Den Bosch Oud studenten Avans planten bomen. foto: Sandra Peerenboom

Uitkoopregeling woningen Hoogspanningsverbinding

Eerder via onze nieuwsbrief lieten we je weten dat we ernaar streefden om de sloop van de zes woningen onder de hoogspanningsverbinding in het eerste kwartaal van 2022 op te starten. Dit proces laat nog wat langer op zich wachten. De onderzoeken die daarvoor nodig zijn, nemen meer tijd in beslag. Zoals we nu kunnen inschatten, kan de sloop medio 2022 beginnen. Via deze nieuwsbrief houden we je natuurlijk op de hoogte.

foto gemeente ‘s-Hertogenbosch

Spoorwegovergang Orthen

In de huidige situatie ligt er een overweg. In de toekomstige situatie gaan we onder het spoor door. We werken samen met ProRail aan het uitwerken van het ontwerp. De afronding daarvan laat nog even op zich wachten. Er staan nog wat onderzoeksvragen open en de beantwoording daarvan kost meer tijd.

Hierdoor kunnen we nog niet de concept ontwerpen met omwonenden delen. De volgende stap in het proces.  Want hoe zorgen we ervoor dat de spooronderdoorgang het beste aansluit op de omgeving als het gaat om het gebruik van groen en (sociale) veiligheid. Wil je straks daarover met ons meedenken? Stuur een mail naar leefomgeving@s-hertogenbosch.nl en vermeld daarin het onderwerp – Spoorwegovergang Orthen. Wil je meer informatie over de spoorwegovergang? Op onze website lees je er meer over.

foto gemeente ‘s-Hertogenbosch

Bron:
Site Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Eén reactie

Laat hier een reactie achter